TIPY NA ÚSPĚŠNÉ STUDIUM JAZYKA

 dnešní době je běžné hovořit více jazyky, ať už kvůli povolání, cestování či porozumění dané kultury. Učit se cizí jazyk, však není pro každého snadnou záležitostí. Proto jsme tu pro vás připravili pár jednoduchých tipů, které vám napomůžou si efektivně osvojit cizí jazyk.


1. Cvičení dělá mistra.

Znalost cizího jazyka je dovednost stejně jako např. jízda na kole. A jak jsme se naučili jezdit na kole? No přeci procvičováním – jen opakovanou jízdou jsme se naučili udržet rovnováhu. A úplně stejné je to i se studiem cizího jazyka. K úspěšnému ovládání jazyka je zapotřebí se jí pravidelně věnovat. Jen několikrát týdně aktivního učení nestačí. Pokud si přejete viditelné zlepšení, tak je potřeba zainvestovat alespoň několik desítek minut do procvičování nedávno probrané látky. V dnešní době je na internetu k dispozici nespočet cvičení, kde si můžete vyhledat potřebné materiály či online testy, kde Vám ihned vygenerují správné odpovědi.


2. Obklopujte se jazykem, který se chcete naučit.

Jeden ze způsobů jak úspěšně hovořit a rozumět cizímu jazyku je naučit se běžně používané fráze. Nikde není dáno, že se jazyk dá naučit jen porozuměním gramatických pravidel. Jako děti jsme se také naučily mluvit mateřským jazykem pomocí „imitace“ řečí našich blízkých a tak to také funguje i s cizím jazykem. Při osvojování běžných frází je nejefektivnějším způsobem se obklopit daným jazykem, tzn. posloucháním hudby a překladem textů písně, čtení krátkých článků o něčem, co nás zajímá, dívání na jednoduché tutoriály a návody, sledování seriálů nebo filmů s titulky ve stejném jazyce (i přesto, že nerozumíme titulkům na 100%, tak můžeme z chování a reakcí postav vyvodit jejich význam), aj.

3. Veďte si deníček v cizím jazyce.

Jednoduše si zapisujte vše, co se během dne odehrálo. Pokud si ještě netroufnete na rozvinutější věty, tak si na začátek vypisujte děje v jednoduchých větách a postupně pak věty spojujte spojkami.


4. Komunikujte s přáteli pomocí internetu.

Pokud preferujete mezilidskou komunikaci, tak si můžete na internetu vyhledat takzvané kamarády na dopisování. Svět je malý a lidí, s přáním si zlepšit jazykové dovednosti, je spousta. Tak neváhejte a najděte si své kamarády, kteří Vám mimo jiné umožní nahlédnout do různých kultur.


5. Vytvářejte myšlenky v cizím jazyce.

Ne každý máme tu příležitost si s někým popovídat v cizím jazyce, v tomto případě nám nezbývá nic jiného než si popovídat alespoň sami se sebou. Nemusíte ihned převádět všechny vaše myšlenky do cizího jazyka. Stačí, když začnete postupně tvořit nejjednodušší myšlenky typu: „Co dnes uvařím k večeři?“, „Dnes se cítím tak unaveně.“, „Sluší mi tento svetr?“ I přesto, že své myšlenky nevyslovujeme, stále zapojujeme svou mysl při tvoření těchto myšlenek – stejně jako v případě, když tvoříme věty v cizím jazyce, než je skutečně vyslovíme.


6. Pokud se vám něco nepovede nebo uděláte chybu, nevěšte hlavu.

Jedna z největších překážek u osvojování cizího jazyka je strach z toho, že to řekneme špatně. Tento neviditelný zip, který uzavírá ústa, zabraňuje našemu růstu. Pouze pomocí komunikace můžeme nalézt nedostatky, díky nimž se nemůžeme posunout dál. Chybování je lidské a nikdo se nestal mistrem cizího jazyka přes noc. My vám díky procvičování pomůžeme všechny chyby nalézt a odstranit tak abyste na svoje znalosti a umění cizí řeči mohli být náležitě hrdí.