OBJEDNÁVKA SLUŽEB:

VOP

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se PERFECT image s.r.o., se sídlem Bílinská 16, 43522 Braňany, IČ 27343049, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Datová schránka, Datum narození, Doručovací adresa, Email, Jméno, Podpis, Předmět sdělení, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, 87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu 87.1 Dokumenty na vědomí S1 87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S1 . Tyto údaje zpracováváme za účelem právní povinnost, Splnění smlouvy,. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Datová schránka, Datum narození, Doručovací adresa, E-mail, Jméno, Podpis, Předmět sdělení, Příjmení, Telefon, Titul, Trvalé bydliště, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem právní povinnost, Splnění smlouvy,.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@perfectimage.cz nebo na sídlo naší společnosti: PERFECT image s.r.o., Bílinská 16, 43522 Braňany.

 

Podmínky užití webového rozhraní ke stažení ZDE

Reklamační řád ke stažení ZDE

Reklamační protokol ke stažení ZDE

Všeobecné obchodní podmínky maloobchod ke stažení ZDE

Všeobecné obchodní podmínky velkoobchod ke stažení ZDE

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE